OT Logistics 

Akcjonariusze OT Logistics zdecydowali na walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu 9,99 mln zł na dywidendy za 2014 r., co da wypłatę w wysokości 7 zł na akcję, wynika z uchwał ZWZ. >>>> 

Grodno 

Grodno podpisało pierwszą umowę na zasadzie franczyzy i planuje pozyskanie ok. 20 partnerów franczyzowych w r. obr. 2015/2016, podała spółka. "W ciągu 25 lat działalności stworzyliśmy spółkę, która jest w branży dobrze znana i ceniona – dzięki temu dziś możemy rozszerzać naszą sieć sprzedaży zarówno organicznie, jak i poprzez franczyzę. Widzimy duże zainteresowanie współpracą w tym modelu biznesowym, dlatego zdecydowaliśmy się na rozwinięcie oferty franczyzowej" - powiedział prezes Andrzej Jurczak, cytowany w komunikacie. 

PCC Rokita 

Akcjonariusze PCC Rokita zdecydowali o przeznaczeniu 69,29 mln zł na wypłatę dywidendy za 2014 r., co da wypłatę wysokości 3,49 zł na akcję, wynika z uchwały podjętej na walnym zgromadzeniu spółki. >>>>  

Bank Millennium  

Rada nadzorcza Banku Millennium zatwierdziła trzeci program emisji obligacji banku o wartości nominalnej nie wyższej niż 2 mld zł, podała spółka. "Decyzja o ustanowieniu nowego, trzeciego programu emisji obligacji podyktowana była m.in. nieodległym terminem wejścia w życie ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (1 lipca 2015 r.), w którym zamyka się możliwość emisji obligacji w ramach dotychczasowego drugiego programu emisji obligacji, z uwagi na utratę mocy ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach, która była podstawą emisji obligacji w ramach drugiego programu emisji obligacji ustanowionego w 2012 r." - czytamy w komunikacie.

Akcjonariusze Banku Millennium mają zdecydować o przeznaczeniu zysku netto za 2014 rok w łącznej kwocie 619,51 mln zł w całości na kapitał rezerwowy, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na 21 maja.

Rada nadzorcza Banku Millennium powołała Michała Gajewskiego na członka zarządu, podał bank. Jednocześnie poinformował, że rezygnację z funkcji wiceprezesa zarządu, z przyczyn osobistych, złożył Artur Klimczak. >>>>  

Bank Millennium odnotował 162,57 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 156,45 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.>>>> 

Bank Millennium zakłada, że wróci do ustalonej polityki dywidendowej, zakładającej wypłatę 35-50% dywidendy, począwszy od zysku za 2015 rok, poinformował prezes Joao Bras Jorge. >>>>  

Bank Millennium może wyjść na rynek obligacji jeszcze w tym kwartale z emisją na kwotę ok. 500 mln zł, jeśli warunki rynkowe będą sprzyjające, poinformował agencję ISBnews szef relacji inwestorskich Artur Kulesza. >>>>  

Agora 

Agora w ramach realizacji drugiego etapu programu nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia nabyła łącznie 771 960 akcji, podała spółka. Spółka zakończyła tym samym program skupu akcji własnych. "Zarząd informuje, że w dniu 24 kwietnia 2015 r. spółka nabyła łącznie 771 960 akcji własnych w ramach realizacji drugiego etapu Programu Nabywania Akcji Własnych. Nabyte akcje są akcjami na okaziciela (...), które łącznie stanowią 1,52% kapitału zakładowego spółki oraz łącznie odpowiadają 771 960 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, co stanowi 1,13% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki" - czytamy w komunikacie. Cena zakupu wynosiła 12,0 zł za jedną nabytą akcję oraz 9 263 520 zł łącznie za wszystkie nabyte akcje, podano także. Łącznie, w wyniku realizacji całego programu nabywania akcji spółka posiada 3 271 960 akcji własnych, które stanowią 6,42% kapitału zakładowego spółki oraz łącznie odpowiadają 3 271 960 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 4,81% ogólnej liczby głosów na walnym, podała także spółka.

Whitestone Capital, Hawe 

Hawe otrzymało od Whitestone Capital deklarację intencji objęcia akcji nowej emisji o łącznej wartości emisyjnej do 30 mln zł, podała spółka. >>>>  

Impel 

Akcjonariusze Impela zdecydowali o przeznaczeniu 19,3 mln zł z zysku za 2014 r. na dywidendę, co da wypłatę w wysokości tj. 1,5 zł na jedną akcję, wynika z uchwał walnego zgromadzenia. >>>>  

Rada nadzorcza Impela powołała Danutę Czajkę na członka zarządu spółki na kolejną trzyletnią kadencję. Danuta Czajka będzie pełniła, tak jak dotychczas, funkcję wiceprezesa zarządu ds. rozwoju, podał Impel.>>>>  

Voxel 

Voxel odnotował 3,15 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 1,32 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

MNI 

MNI zawarło umowę objęcia 17 mln warrantów subskrypcyjnych, które uprawniają do objęcia 17 mln akcji spółki Hyperon, za 68 mln zł. Jednocześnie spółki zawarły umowę potrącenia wzajemnych wierzytelności na tę kwotę, podało MNI. >>>> 

Emperia 

Emperia odnotowała 30,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 11,06 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Grupa Nokaut, HubStyle

Akcjonariusze Grupy Nokaut wyrazili zgodę na transakcję przejęcia HubStyle w zamian za nowe akcje, poinformowała spółka. >>>>  

Qumak 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) zawarł z Qumakiem umowę na modernizację serwerów i macierzy IBM za 11 mln zł netto, podała spółka. >>>>   

Nosalowy Dwór, Advadis

Nosalowy Dwór planuje debiut Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie poprzez odwrotne przejęcie firmy Advadis, która znajduje się w upadłości układowej, poinformował dyrektor finansowy Invest Nosalowy Dwór Jacek Reksa. Kluczowymi warunkami jest przyjęcie układu z wierzycielami Advadis oraz pozytywny wynik badania due diligence. >>>>  

Etos 

Etos - właściciel marki odzieżowej Diverse - opublikował dziś prospekt emisyjny i rozpoczął ofertę publiczną do 13 513 000 akcji, stanowiących do 50% kapitału zakładowego spółki. Debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych spodziewany jest 22 maja. >>>>  

- Etos planuje zwiększenie powierzchni handlowej marki Diverse do ok. 48 tys. m2 w 2015 r. i ok. 80 tys. m2 w 2019 r., poinformował prezes Marcin Bielski. Spółka może też rozważyć powrót "uśpionych" marek i kupno nowych.>>>>  

Abris

Abris Capital Partners zastanowi się nad sprzedaż kolejnego pakietu akcji w spółce Etos po upływie terminu, w którym zobowiązał się do niesprzedawania akcji, poinformował dyrektor inwestycyjny funduszu Milorad Andjelic. >>>>  

Orange Polska 

Orange Polska może otworzyć do 10 salonów Smart Store w największych miastach w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy, poinformowała dyrektor wykonawczy ds. sprzedaży Bożena Leśniewska. Ponadto operator rozważa otwarcie Megastore w Warszawie. >>>>  

Orange Polska  

Orange Polska odnotowało 171,00 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 271,00 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Kerdos  

Kerdos Group planuje kolejne otwarcia drogerii Meng na koniec III kwartału br., po wcześniejszym uruchomieniu formatu franczyzowego z operatorem spożywczym (podpisany list intencyjny z siecią Carrefour). Pierwsze ustalenia odnośnie do liczby lokalizacji mają zapaść już do końca maja, poinformował prezes Kamil Kliniewski. >>>>  

Vantage Development 

Akcjonariusze Vantage Development zdecydują o przeznaczeniu zysku netto w wysokości 4,77 mln zł na kapitał zapasowy spółki, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na 25 maja. >>>>  

Quercus TFI  

Akcjonariusze Quercus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 30,79 mln zł na nabycie do 6,6 mln akcji własnych, wynika z uchwał podjętych przez walne zgromadzenie. Nabycie akcji własnych może nastąpić w terminie do 30 czerwca 2015 r. >>>>  

Grupa Żywiec 

Grupa Żywiec uruchomiła centrum dystrybucyjne na terenie Arcyksiążęcego Browaru w Żywcu, poinformował prezes Grupy Guillaume Duverdier. W ciągu roku centrum może obsłużyć 1,2 mln hektolitrów piwa, czyli ok. 240 mln butelek piwa o pojemności 0,5 litra. >>>>  

Mikrokasa  

Mikrokasa dokonała przedterminowego wykupu w celu umorzenia obligacji serii A, B i H o łącznej wartości nominalnej 4 mln zł, podała spółka. "Przedterminowym wykupem objęte zostały wszystkie obligacje serii A i H o łącznej wartości nominalnej 2 500 000,00 zł oraz część obligacji serii B o wartości nominalnej 1 500 000,00 zł." - czytamy w komunikacie. W opinii zarządu, wcześniejszy wykup będzie miał pozytywny wpływ na wyniki i wskaźniki finansowe, podkreślono.

Enea

Fitch Ratings podtrzymał długoterminowe ratingi podmiotu (IDR) w walucie krajowej i zagranicznej dla spółki Enea na poziomie BBB oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie A (pol). Perspektywa ratingów jest stabilna, podała agencja w komunikacie. >>>>  

LC Corp 

Akcjonariusze LC Corp postanowili całość zysku netto za rok 2014 w wysokości 7,21 mln zł przeznaczyć na kapitał zapasowy, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z uchwał walnego. >>>>