W dniu wydania rekomendacji kurs wynosił 280 zł. W poniedziałek ok. godz. 9.20 kurs wynosił 276 zł.

Broker szacuje, że spółka wypracuje w 2015 roku przychody na poziomie 7,14 mld zł, EBITDA 147,4 mln zł, wynik netto 97,2 mln zł.