"Ministerstwo Finansów informuje, że HSBC Bank plc oraz PKO Bank Polski SA otrzymały mandat na zorganizowanie emisji obligacji nominowanych we frankach szwajcarskich. Transakcja zostanie przeprowadzona w najbliższym czasie w zależności od warunków rynkowych" - czytamy w komunikacie przesłanym dziennikarzom przez Piotra Marczaka.

"Ze względu na oczekiwane przez nas wyśrubowane warunki finansowe wartość emisji nie będzie duża. Pozyskane z emisji środki przeznaczone zostaną na częściowe sfinansowanie przypadającego w maju br. wykupu obligacji denominowanych w CHF. Pozostałą pulę zapadających obligacji wykupimy używając znajdujących się na rachunkach MF rezerw innych walut" - napisał w komentarzu wiceminister finansów Artur Radziwiłł.

Dodał, że dojście do skutku przygotowywanej emisji oznaczać będzie, że część wspomnianego wykupu zostanie de facto przełożona o kilka lat, przy czym - zważywszy na bieżące poziomy stóp procentowych w Szwajcarii oraz w zależności od wybranego terminu zapadalności emitowanych obligacji - za odroczenie to Skarb Państwa nie tylko nie zapłaci ale może nawet otrzymać pewien dochód.

Pod koniec marca Ministerstwo Finansów sprzedało 12-letnie benchmarkowe euroobligacje o wartości nominalnej 1,0 mld euro przy rentowności 1,022% (najniższej w historii dla polskich papierów w euro) wobec popytu wynoszącego 1,7 mld euro.

Ostatnia emisja obligacji na rynkach zagranicznych miała miejsce we wrześniu 2014 roku - Ministerstwo Finansów sprzedało wówczas 7-letnie obligacje nominowane we frankach szwajcarskich o wartości nominalnej 500 mln CHF i terminie zapadalności w dniu 17 września 2021 r.

Poziom finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa na 2015 r. sięgnął 57% na koniec marca wobec ok. 47% na koniec lutego (i ok. 30% na koniec ub. roku).