Vantage Development odnotowało 9,96 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 4,65 mln zł zysku rok wcześniej.  W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2014 r. wyniósł 4,77 mln zł wobec 0,70 mln zł straty rok wcześniej.

Vantage Development S.A. to firma deweloperska, realizująca projekty w segmencie mieszkaniowym i biurowym. Spółka skupia obecnie swoją działalność na rynku wrocławskim. Spółka jest notowana na GPW od marca 2012 r.