"Ratingi odzwierciedlają duży udział regulowanego segmentu dystrybucji w wyniku EBITDA Enea, co ma wpływ na przewidywalność i stabilizację przepływów pieniężnych w czasie, gdy inny kluczowy segment, wytwarzanie energii elektrycznej, jest pod presją" - czytamy w komunikacie.

W obrębie Grupy Kapitałowej Enea funkcjonują trzy wiodące podmioty, tj. Enea (obrót energią elektryczną), Enea Operator (dystrybucja energii elektrycznej) oraz Enea Wytwarzanie (wytwarzanie energii elektrycznej). W 2013 r. spółka odnotowała ok. 9,15 mld zł skonsolidowanych przychodów.