We wcześniejszym raporcie kwartalnym spółka podała, że jej skonsolidowany zysk netto wyniósł 1,13 mln zł. Różnica między wynikami wynika ze zwiększenia w raporcie rocznym rezerwy na projekt "e-Dolnyslask" o 6 mln zł w stosunku do kwoty uwzględnionej w wynikach za IV kw. 2014 r.

Strata operacyjna wyniosła 3,24 mln zł wobec 7,77 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 577,51 mln zł w 2014 r. wobec 540,08 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie 2014 r. wyniosła 3,91 mln zł wobec 7,15 mln zł zysku rok wcześniej.

Qumak jest polską spółką informatyczno-technologiczną, notowaną na GPW od 2006 r. Oferuje innowacyjne rozwiązania IT dla sektora prywatnego i publicznego, świadczy usługi obejmujące: konsulting i doradztwo, projektowanie i wdrażanie rozwiązań, wsparcie techniczne i serwisowe oraz rozbudowę rozwiązań.