"Przy podejmowaniu decyzji, zarząd emitenta wziął pod uwagę bieżącą sytuację w branży przemysłu górniczego, potencjalne procesy akwizycyjne oraz maksymalizację wartości przyszłych przepływów pieniężnych dla akcjonariuszy. Pragnie przy tym podkreślić, że także akcjonariusze powinni rozważać możliwości inwestycyjne, korzystne dla rozwoju grupy Famur" - czytamy w komunikacie.

Famur odnotował 100,25 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 207,63 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 708,77 mln zł w porównaniu z 1176,42 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2014 r. wyniósł 48,18 mln zł wobec 238,69 mln zł zysku rok wcześniej.

Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne systemy sterowania i nadzoru.