Zysk operacyjny wyniósł 6,07 mld euro wobec 5,28 mld euro zysku rok wcześniej.

Wynik z odsetek oraz opłat i prowizji sięgnął 10,56 mld euro w I kw. 2015 r. wobec 9,32 mld euro rok wcześniej.

Banco Santander to pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji. Jest notowany na GPW od grudnia 2014 r. Jest też głównym akcjonariuszem Banku Zachodniego WBK.