Jest to wynik lepszy od konsensusu rynkowego, który wyniósł 915 mln zł. Analitycy ankietowani przez agencję ISBnews spodziewali się wyniku netto w zakresie 880-942 mln zł.

Bank wskazał w raporcie, że objęcie począwszy od 1 lipca 2014 roku kontroli nad grupą Santander Consumer Bank "stanowi podstawowe wyjaśnienie dla wzrostu dynamiki zmian powstałych w poszczególnych pozycjach finansowych oraz rachunku zysków i strat w ujęciu rok do roku i kwartał do kwartału".

Ponadto, od IV kw. bank konsoliduje wyniki włączonego w swoje struktury Biura Maklerskiego BZ WBK, co wpływa również na porównywalność wyników. Od I kwartału br. bank zaprzestał także konsolidacji spółek ubezpieczeniowych po zbyciu pakietu 17% akcji BZ WBK- Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. oraz BZ WBK – Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. na rzecz Aviva International Insurance Limited.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1 050,21 mln zł wobec 867,75 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 459,18 mln zł wobec 441,93 mln zł rok wcześniej.

Według analityków, wynik odsetkowy BZ WBK w I kwartale 2015 roku mógł wynieść od 1 025 do 1 055 mln zł, przy konsensusie na poziomie 1 040 mln zł, wobec 868 mln zł rok wcześniej, zaś wynik z opłat i prowizji ukształtował się od 447 do 468 mln zł, przy konsensusie na poziomie 458 mln zł w porównaniu z 442 mln zł w I kw. 2014 r.

Aktywa razem banku wyniosły 131,42 mld zł na koniec I kw. 2015 r. wobec 112,08 mld na koniec I kw. 2014 r.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2015 r. wyniósł 709,86 mln zł wobec 709,86 mln zł zysku rok wcześniej.

Bank Zachodni WBK należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Jego głównym akcjonariuszem jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji.