Dzień dywidendy ustalono na 8 maja. Termin wypłaty dywidendy ustalono na 25 maja.

Wypłatą dywidendy zostaną objęte wszystkie 25 530 098 akcji Budimeksu.

Budimex - jedna z największych spółek budowlanych w Polsce - jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jej inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. Do grupy Budimex należą m.in.: Budimex Nieruchomości oraz Mostostal Kraków. W 2014 r. Budimex miał 4,95 mld zł skonsolidowanych przychodów.