"Nasza średnio- i długoterminowa polityka dywidendowa nie ulega zmianie, chcemy wypłacać do 50% zysku. W przyszłym roku chcielibyśmy powrócić do wypłaty dywidendy" - powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej.

Prezes poinformował, że nie wyklucza, iż dywidenda, którą BZ WBK chce wypłacić w 2016 roku może objąć również zysk za 2014 rok, decyzją akcjonariuszy pozostawiony w banku.

"Ta niepodzielona część zysku za 2014 rok, która została zaparkowana, może zwiększyć wypłatę z zysku w 2016 r. Czekamy na interpretację od KNF. Mamy sygnały, że ona może pojawić się około października" - dodał prezes.

W ub. tygodniu zwyczajne walne zgromadzenie banku przeznaczyło na kapitał rezerwowy kwotę 1 041,98 mln zł z zysku za 2014 r., wynoszącego 1 994,63 mln zł, a pozostałą część w kwocie 952,65 mln pozostawiło niepodzieloną.

Bank Zachodni WBK należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Jego głównym akcjonariuszem jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji. Aktywa BZ WBK wyniosły 134,50 mld zł na koniec 2014 r.