"Trudno mi dziś obiecać, że poprawimy wyniki rok do roku. Na pewno będziemy mieli znacząco wyższy zysk niż cały sektor. Jeśli sektor będzie minus 20%, to my będziemy mieli mniej, a jeśli sektor będzie miał zero, to my będziemy na plusie" - powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej.

Podkreślił, że BZ WBK chce się porównywać do sektora i na tym tle wyglądać lepiej.

Według Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), w tym roku bankowcy oczekują spadku zysku netto sektora o 10,3% w skali roku. W ocenie prezesa, ten spadek może okazać się niższy.

"Może być trochę lepiej, jeśli wzrost gospodarczy będzie pod koniec roku na poziomie 4%. Mocny PKB przekłada się na spadek ryzyka kredytowego. Jak rezerwy się zmniejszą, to może to być mniejszy spadek zysku sektora niż 10,3%" - skomentował Morawiecki.

Prezes poinformował, że na wyniki tego roku silnie oddziałują zarówno czynniki regulacyjne, jak i niskie stopy procentowe. W jego ocenie, w tym roku może dojść do kolejnej obniżki stóp procentowych - o 25 pb.

"W naszym rachunku wyników, gdzie plus-minus mamy 2 mld zł, wpływ czynników regulacyjnych, niższych stóp procentowych, opłaty na Bankowy Fundusz Gwarancyjny to grube kilkaset milionów złotych. Wszystko, czym musimy skompensować kryje się w naszych liniach biznesowych" - powiedział Morawiecki.

Dodał, że spodziewa się, iż w tym roku na rynku będzie bardzo silna presja na marżę po obu stronach bilansu - nie tylko po stronie depozytowej, ale i kredytowej, gdzie walka o dobrego klienta jest ogromna. W przypadku BZ WBK porównywalna baza kosztów jest w trendzie pozytywnym - tzn. nie rosnącym. Jednak trudno będzie skompensować wzrost kosztów związanych z opłatą na BFG (łącznie 230 mln zł w 2015 r., w tym 30 mln zł to udział SCB).

"Chcemy przyrostem wolumenów znacznie szybciej niż do tej pory skompensować spadek marży. Mamy rekordową sprzedaż nowych kart kredytowych - 20 tys. w jednym miesiącu. To w połączeniu ze wzrostem funduszy inwestycyjnych - o 20% powoduje, że opłaty i prowizje będą wyższe i dochody będą wyższe. Będziemy kompensować bankowością mobilną, zwiększoną transakcyjnością oraz wzrostem wolumenów spadki marży" - powiedział Morawiecki.

Bank Zachodni WBK należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Jego głównym akcjonariuszem jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji. Aktywa BZ WBK wyniosły 134,50 mld zł na koniec 2014 r.