Według szacunków najwięcej może wzrosnąć kurs akcji Alior Banku. Na tych walorach inwestorzy mogą zyskać ponad 16 proc.

Banki: Rekomendacje Raiffeisen z 27 kwietnia 2015 r.
rekomendacja cena docelowa potencjalny spadek/wzrost
stara         nowa           stara            nowa          zmiana  w proc. cena rynkowa*   w proc.
ALIOR kupuj kupuj 99,00 103,00 4,0 88,70 16,1
BZWBK trzymaj kupuj 380,00 433,00 13,9 377,50 14,7
MILLENNIUM         kupuj kupuj 9,30 8,54 -8,2 7,50 13,9
HANDLOWY trzymaj trzymaj 121,00 127,00 5,0 112,60 12,8
PKOBP kupuj trzymaj 41,70 39,10 -6,2 35,75 9,4
MBANK trzymaj trzymaj 550,00 494,00 -10,2 476,65 3,6
PEKAO trzymaj trzymaj 191,00 196,00 2,6 196,00 0,0
GETINOBLE kupuj sprzedaj 2,61 1,57 -39,8 1,84 -14,7
*rynkowa cena zamknięcia z dnia wydania rekomendacji