Dzień dywidendy ustalono na 28 lipca, a termin wypłaty dywidendy - na 18 sierpień 2015 roku.

"Z uwagi na techniczne aspekty związane z wypłatą dywidendy i koniecznością zaokrąglenia kwoty przypadającej na każdą akcję kwota przeznaczona do wypłaty dywidendy została nieznacznie zmodyfikowana w stosunku do ogłoszonej i wynosi 2 002 962,36" - czytamy w komunikacie.

Feerum jest jednym z największych w Polsce producentów kompleksowych elewatorów zbożowych, służących do suszenia i magazynowania produktów roślinnych, takich jak m.in. zboża, rośliny strączkowe i oleiste, kukurydza i inne. Spółka zadebiutowała na rynku głównym warszawskiej giełdy w maju 2013 r.