Zysk operacyjny wyniósł 4,55 mln zł wobec 2,86 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 128,04 mln zł w I kw. 2015 r. wobec 108,60 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2015 r. wyniósł 1,59 mln zł wobec 0,26 mln zł zysku rok wcześniej.

Benefit Systems stoi na czele grupy kapitałowej, w skład której wchodzą podmioty działające na rynku pozapłacowych świadczeń pracowniczych oraz rynku fitness.