Zysk operacyjny wyniósł 9,71 mln zł wobec 9,19 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 37,07 mln zł w I kw. 2015 r. wobec 39,12 mln zł rok wcześniej.

W ramach Grupy Kapitałowej Asseco, Asseco Business Solutions stanowi centrum kompetencyjne odpowiedzialne za systemy ERP, oprogramowanie dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz mobilne systemy wspomagające zarządzanie.