"Wstępny wynik finansowy za rok 2014 potwierdzony: Straty z tytułu wyceny i różnic kursowych w Rosji najistotniejszą przyczyną wyniku finansowego netto za 2014 rok, który wynosi -35,3 mln euro" - czytamy w komunikacie.

Zysk operacyjny wyniósł 5,16 mln euro wobec 35,65 mln euro zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 17,11 mln euro wobec 18,84 mln euro zysku rok wcześniej.

"Celem Warimpexu na ten rok jest kontynuacja bieżących projektów deweloperskich w Berlinie, Krakowie, Budapeszcie i Petersburgu oraz zawarcie jednej lub dwóch transakcji sprzedaży. Już w kwietniu, na przykład, udało się spółce podpisać list intencyjny z międzynarodowym inwestorem dotyczący sprzedaży. Równocześnie Warimpex pracuje bez przerwy nad wzmocnieniem fundamentów finansowych, nad poprawą warunków finansowania oraz nad dalszą optymalizacją bieżących przepływów pieniężnych z aktywów firmy" - czytamy także w komunikacie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 73,85 mln euro w 2014 r. wobec 90,19 mln euro rok wcześniej.

Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG jest spółką - zarejestrowaną w Austrii - zajmującą się zarządzaniem i obrotem nieruchomościami komercyjnymi, skupioną głównie na sektorze nieruchomości hotelowych w Europie Środkowej i Wschodniej.