"Portfel zamówień na dzień 31 marca 2015 roku wynosił 6 390 996 tys. zł. Wartość kontraktów podpisanych w okresie styczeń - marzec 2015 roku wyniosła 1 041 438 tys. zł. Liczba przedsprzedanych mieszkań w okresie styczeń - marzec 2015 roku (bez rezerwacji) to 499 sztuk" - czytamy w raporcie kwartalnym.

W I kw. 2015 r. grupa Budimex uzyskała przychody ze sprzedaży w wysokości 846,42 mln zł, co stanowi wzrost o 1,48% r/r.

"W pierwszym kwartale 2015 roku produkcja budowlano-montażowa w Polsce wyrażona w cenach bieżących wzrosła o 3,3% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego (wzrost o 3,5% w cenach stałych), natomiast sprzedaż segmentu budowlanego grupy Budimex na rynku krajowym wzrosła w porównywalnych okresach o 19,0%" - podkreślono także w materiale.

Budimex - jedna z największych spółek budowlanych w Polsce - jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jej inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. Do grupy Budimex należą m.in.: Budimex Nieruchomości oraz Mostostal Kraków. W 2014 r. Budimex miał 4,95 mld zł skonsolidowanych przychodów.