Inwestorom indywidualnym przydzielono 240 tys. (czyli 5%) oferowanych akcji, natomiast Inwestorom instytucjonalnym 4,56 mln (czyli 95%) akcji oferowanych. Cena emisyjna wynosiła 105 zł, a łączne wpływy z oferty (razem z akcjami sprzedawanymi) wyniosły 504 mln zł brutto. Spółka z emisji nowych akcji pozyska 252 mln zł brutto.

"Podczas roadshow spotkaliśmy się z ok. 70 instytucjami, z których niemal wszystkie wzięły udział w procesie budowania księgi popytu. Warty podkreślenia jest też fakt, że zagraniczni inwestorzy instytucjonalni aż z 8 krajów również postanowili wziąć udział w ofercie. Uważamy to za wielki sukces i dowód, że nasza firma, jej model biznesowy i długoterminowe perspektywy są atrakcyjne z punktu widzenia europejskich rynków finansowych" - powiedział prezes Ralf Schmid, cytowany w komunikacie.

Podkreślił, że popyt ze strony inwestorów instytucjonalnych okazał się tak duży, że zdecydowano się przydzielić im więcej akcji niż pierwotnie zakładano. Przy cenie 105 zł za akcję, popyt znacząco przewyższał liczbę oferowanych akcji.

"Jesteśmy usatysfakcjonowani poziomem osiągniętej w ofercie ceny 105 zł za akcję - jest on zgodny z naszymi wewnętrznymi założeniami. W rezultacie przeprowadzonej z sukcesem oferty publicznej zebraliśmy środki w wysokości ok. 62,7 mln euro brutto - środki te zostaną zainwestowane w budowę naszej trzeciej fabryki w Stalowej Woli. Zakład rozpocznie produkcję zgodnie z planem w połowie 2016 roku. Uzyskane w końcowym etapie inwestycji dodatkowe moce produkcyjne w wysokości ok. 1,9 mln szt. felg zwiększą łączne moce grupy do prawie 10 mln szt. felg rocznie w nadchodzących latach" - dodał dyrektor finansowy dr. Karsten Obenaus, cytowany w komunikacie.

Uniwheels AG jest jednym z największych europejskich dostawców felg dla producentów samochodów (OEM - Original Equipment Manufacturer) oraz wiodącym producentem felg aluminiowych na europejskim rynku akcesoriów.