W skład zarządu emitenta kolejnej kadencji wchodzą następujące osoby:
1) Pan Jacek Liszka - prezes zarządu,
2) Pan Dariusz Pietras - wiceprezes zarządu,
3) Pan Grzegorz Maślanka - członek zarządu, czytamy w komunikacie.

Voxel to spółka działająca na rynku diagnostyki obrazowej. W skład grupy kapitałowej Voxel wchodzą spółki zależne: Centrum Diagnostyki Obrazowej z siedzibą w Jeleniej Górze oraz Alteris z siedzibą w Katowicach. Spółka zadebiutowała na rynku głównym warszawskiej giełdy w październiku 2012 r.