W skład zarządu nowej kadencji wchodzą, oprócz prezesa, wiceprezes Janusz Juszczyk oraz członek zarządu Piotr Janczyk.

Elektrobudowa świadczy kompleksowe usługi budowlano-montażowe realizując inwestycje związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów użyteczności publicznej w systemie pod klucz.