We wcześniejszym raporcie kwartalnym spółka podała, że w I-IV kw. 2014 r. miała 28,77 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 16,53 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 474,02 mln zł w porównaniu z 367,04 mln zł rok wcześniej.

Zysk operacyjny wyniósł 21,18 mln zł wobec 21,46 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 456,88 mln zł w 2014 r. wobec 367,04 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2014 r. wyniósł 16,78 mln zł wobec 14,90 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Introl oferuje usługi inżynierskie, realizując inwestycje w obszarach instalacji energetycznych, elektrycznych i mechanicznych, systemów automatyki przemysłowej, budownictwa komercyjnego i przemysłowego, systemów kontrolno-pomiarowych, rozwiązań technologicznych w ochronie środowiska i oprogramowania dla przemysłu.