"Proponowana przez zarząd giełdy wysokość dywidendy jest zgodna z polityką dywidendową spółki, która zakłada wypłatę dywidendy na poziomie powyżej 60% przypadającego akcjonariuszom GPW skonsolidowanego zysku netto grupy kapitałowej GPW za dany rok obrotowy, skorygowanego o udział w zyskach jednostek stowarzyszonych" - czytamy w komunikacie.

Proponowana kwota stanowi 89,9% skonsolidowanego zysku netto spółki za rok obrotowy 2014, przypadającego akcjonariuszom GPW.

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 9 listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.