"Zgodnie z założeniami przedstawionymi w sprawozdaniu zarządu LW Bogdanka za 2014 r., na 2015 r. spółka przyjęła nakłady inwestycyjne na poziomie maksymalnie 560 mln zł. Poziom ten uwzględniał ograniczenie inwestycji rozwojowych m.in. o przewidzianą w dotychczasowej strategii spółki modernizację szybu 1.5 w Nadrybiu, pozwalającą na wzrost zdolności produkcyjnych spółki do 12 mln ton rocznie. W wyniku dalszych prac nad ograniczeniem nakładów inwestycyjnych, zarząd przyjął zaktualizowany plan, zakładający dalszą redukcję nakładów inwestycyjnych zarówno rozwojowych, jak i odtworzeniowych (o 77 mln zł)" - czytamy w sprawozdaniu zarządu z działalności w I kw. br.

W I kw. tego roku nakłady inwestycyjne wyniosły 77,34 mln zł w samej LW Bogdanka, a łącznie w grupie kapitałowej - 82,48 mln zł.

W całym roku największa część nakładów (250,57 mln zł wg zaktualizowanego planu) ma zostać przeznaczona na nowe wyrobiska i modernizację istniejących (w I kw. pochłonęły one 51,25 mln zł).

"Plan na I kwartał 2015 r. obejmował grupy zadań: inwestycje rozwojowe – w tym zakupy maszyn i urządzeń oraz operacyjne – w tym wykonywanie i modernizację wyrobisk w polu Bogdanka, Nadrybie i Stefanów modernizacje i remonty maszyn i urządzeń itp." - czytamy w sprawozdaniu.

W tym okresie Bogdanka otrzymała koncesje na wydobycie w obszarze K-3 oraz na rozpoznanie złoża "Ostrów". Wykonała odwiercenie otworu badawczego OS-1 w obszarze "Ostrów" oraz opracowała do niego dokumentacje geologiczną. W odniesieniu do obszaru K-6-7 - wniesiono odwołanie od negatywnej decyzji Ministra Środowiska dotyczącej koncesji wydobywczej.

LW Bogdanka - notowana na GPW i wchodząca w skład indeksu największych spółek WIG20 - miała na koniec 2014 r. 16,6% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 24,9% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej.