Zarekomendują też możliwość wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej na koniec 2015 roku dywidendy z wypracowanego zysku w I półroczu 2015 roku (0,08 zł na akcję), wynika z uchwał na walne zwołane na 29 maja.

"Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2014 zakończony w dniu 31 grudnia 2014 r. (dzień dywidendy), ustala się na dzień 30.06.2015 r. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 31.08.2015 r." - czytamy w projekcie uchwały.

Wcześniej zarząd DTP zarekomendował przeznaczenie na wypłatę dywidendy kwoty 3,57 mln zł, czyli 0,10 zł na jedną akcję oraz zaliczkę za 2015 rok w wysokości łącznie 2,86 mln zł, czyli 0,08 zł na akcję.

Podstawowym obszarem działalności spółek z grupy DTP S.A. jest zakup oraz kompleksowa obsługa wierzytelności. Działalność grupy koncentruje się w głównej mierze na zakupie wierzytelności z sektorów bankowego, telekomunikacyjnego i użyteczności publicznej. W marcu 2014 r. spółka przeniosła się na rynek główny GPW z NewConnect.