We wcześniejszym raporcie kwartalnym spółka podała, że jej skonsolidowany zysk netto wyniósł w ub.r. 90 tys. zł.

Seco/Warwick dokonał odpisów aktualizujących wartość swoich spółek zależnych w Brazylii i Indiach o łącznie 18,6 mln zł, co obciążyło wyniki grupy.

"Rok 2014 był dla grupy rokiem trudnym, kontynuowane w nim były procesy restrukturyzacyjne i umacnianie się w spółkach nowych zasad działania. Dokonaliśmy weryfikacji wartości aktywów i szeregu procesów w firmie, jak na przykład metodologię zarządzania projektami. Jesteśmy przekonani, że praca włożona w te działania jest fundamentem trwałego umacniania się pozycji rynkowej" - napisał w liście do akcjonariuszy prezes Seco/Warwick Paweł Wyrzykowski.

Zysk operacyjny wyniósł 9,15 mln zł wobec 16,82 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 436,51 mln zł w 2014 r. wobec 487,97 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie 2014 r. wyniosła 9,42 mln zł wobec 14,91 mln zł zysku rok wcześniej.

Seco/Warwick S.A. to jeden z największych na świecie producentów pieców do obróbki cieplnej metali. Grupa posiada firmy produkcyjne na 4 kontynentach (Polska, USA, Chiny, Brazylia i Indie) i 2 spółki serwisowo-sprzedażowe (Niemcy i Rosja). Do głównych rynków, w których działają odbiorcy jej produktów zaliczyć można przemysł motoryzacyjny, lotniczy, energetyczny, maszynowy, narzędziowy i metalurgię aluminium. Spółka od 2007 roku notowana jest na warszawskiej giełdzie.