"Decyzja o odwołaniu skonsolidowanych prognoz wyników finansowych grupy kapitałowej Groclin S.A. jest następstwem następujących zdarzeń:

- znacznych przesunięć czasowych w realizacji projektów,

- przesunięć rozpoczęcia kilku projektów na lata następne,

- spowolnienie rosyjskiej gospodarki, a w konsekwencji osłabienie rynku motoryzacyjnego, które przełożyło się na zmniejszenie liczby zleceń,

- wyższe niż zakładano koszty transferu procesu produkcyjnego wiązek do zakładu w Grodzisku Wielkopolskim,

- nieplanowane koszty restrukturyzacji oraz podniesienia efektywności" - czytamy w komunikacie.

Zarząd wyraża nadzieję, iż wprowadzane zmiany w firmie, mające wpływ na zwiększenie konkurencyjności Groclin S.A. na rynku i tym samym zwiększenie sprzedaży, wpłyną pozytywnie na wyniki finansowe spółki w kolejnych latach, podano również.

15 maja ub.r. Inter Groclin Auto obniżył roczną prognozę EBITDA o 18% do 30-32 mln zł z 39-45 mln zł wcześniej, w związku z kosztami jednorazowymi związanymi z transferem produkcji między fabrykami oraz z większymi kosztami realizowanego wzrostu sprzedaży. Podtrzymał wtedy prognozę przychodów na poziomie 450-500 mln zł.

Działalność Groclin Group skoncentrowana jest w trzech kluczowych obszarach. Pierwszy z nich to rozwiązania elektryczne, głównie produkcja wiązek elektrycznych do samochodów ciężarowych, maszyn budowlanych i autobusów. Drugi to siedzenia samochodowe oraz ich poszycia. Trzeci to rozwiązania elektryczne, w tym szafy sterownicze dla kolei.