Bryła węgla

Bryła węgla

źródło: Bloomberg / Tomohiro Ohsumi

"W 2015 r. przewidziany jest spadek zatrudnienia o 145 osób średniorocznie i ponad 350 na koniec roku. Ograniczenie zatrudnienia odbywa się poprzez planowane odejścia na emeryturę pracowników, który nabyli takie prawa oraz nieprzedłużanie umów zawartych z pracownikami zatrudnionymi na czas określony. W ramach programu oszczędnościowego na 2015 r. przewidziane jest również ograniczenie usług obcych w tym outsourcingu oraz dostosowanie robót przygotowawczych do planowanego poziomu wydobycia" - czytamy w sprawozdaniu zarządu z działalności w I kw. br.

Zatrudnienie w grupie kapitałowej wynosiło 5693 osób na koniec I kw. tego roku (wobec 5785 osób na koniec 2014 r.), zaś w samej Bogdance - 4881 osób (wobec odpowiednio 4930 osób). 

>>> Czytaj też: Australijczycy stworzą konkurencję dla Bogdanki. Na Lubelszczyźnie powstanie nowa kopalnia

"Stan zatrudnienia w grupie na koniec I kwartału 2015 r. zmniejszył się o 92 osoby tj. 1,6% w stosunku do poziomu zatrudnienia na koniec roku 2014 r. Stan zatrudnienia na koniec I kwartału 2015 r. zwiększył się o 187 osób, tj. o 3,4% w stosunku do poziomu zatrudnienia na koniec pierwszego kwartału 2014 r. Ze względu na optymalizację organizacyjną zatrudnienie wykazuje tendencję malejącą" - czytamy dalej. 

W I kwartale 2015 r. do spółki LW Bogdanka przyjęto do pracy 16 pracowników. Jednocześnie w I kw. 2015 r. odeszło 65 pracownikówŚwiadczenia na rzecz pracowników wyniosły 120,19 mln zł w I kw. br., tj. spadły o 9,7% r/r.

LW Bogdanka - notowana na GPW i wchodząca w skład indeksu największych spółek WIG20 - miała na koniec 2014 r. 16,6% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 24,9% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej.