Zysk operacyjny wyniósł 10,85 mln zł wobec 9,74 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 100,93 mln zł w 2014 r. wobec 105,06 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2014 r. wyniósł 5,66 mln zł wobec 0,1 mln zł straty rok wcześniej.

Protektor jest jednym z największych w Europie producentów i dystrybutorów obuwia ochronnego, militarnego oraz specjalistycznego o wysokiej klasie bezpieczeństwa. Prowadzi działalność za pośrednictwem trzech zakładów produkujących obuwie:  jednego w Polsce oraz dwóch w Mołdawii.