Zysk operacyjny wyniósł 42,81 mln zł wobec 66,15 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 54,07 mln zł w 2014 r. wobec 77,55 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2014 r. wyniósł 98,99 mln zł wobec 80,86 mln zł zysku rok wcześniej.

Private Equity Managers S.A. to spółka dominująca w grupie kapitałowej zajmującej się zarządzaniem portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych z udziałem MCI. Fundusze inwestycyjne, których portfelami inwestycyjnymi zarządzają podmioty z grupy Private Equity Managers S.A. inwestują przede wszystkim w szybko rosnące spółki z sektora technologicznego z regionu CEE. Spółka zadebiutowała na GPW w kwietniu 2015 r.