We wcześniejszym raporcie kwartalnym spółka podała, że jej skonsolidowany zysk netto wyniósł w ub.r. 105,95 mln zł.

Zysk operacyjny wyniósł 135,59 mln zł wobec 86,79 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 433,93 mln zł w 2014 r. wobec 1 390,94 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2014 r. wyniósł 98,38 mln zł wobec 65,13 mln zł zysku rok wcześniej.

Podstawową działalnością grupy Kopex jest produkcja maszyn i urządzeń oraz działalność handlowo-usługowa dla firm przemysłu wydobywczego na całym świecie.