Zysk operacyjny wyniósł 43,13 mln zł wobec 32,70 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1692,06 mln zł w 2014 r. wobec 1223,61 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2014 r. wyniósł 12,24 mln zł wobec 8,42 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym  na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.