"W Polsce i na Litwie osiągnęliśmy dobre wyniki, uzyskując wzrost zysku bazowego na poziomie 2,9 mln GBP przed pokryciem 1,2 mln GBP na skutek słabszych kursów wymiany walut. Liczba klientów zwiększyła się o 1% r/r do 850 000, podczas gdy wartość udzielanych pożyczek wzrosła o 8% w porównaniu z 10% spadkiem odnotowanym w czwartym kwartale 2014 roku" - powiedział dyrektor generalny Gerard Ryan, cytowany w komunikacie.

"Oprócz osiągniętego wzrostu, dzięki skutecznej windykacji udało się uzyskać redukcję odpisów wyrażonych jako procent przychodów na poziomie dwóch punktów procentowych, tj. 25,3%, a wskaźnik kosztów do dochodów pozostał na poziomie zbliżonym do tego z końca 2014 roku" - dodał.

Zysk bazowy z działalności IPF wyniósł 2,3 mln GBP, przed pokryciem kosztów dodatkowych inwestycji w nowe biznesy o wartości 2,0 mln GBP oraz 2,6 mln ze względu na niższe kursy wymiany walut. Zysk grupy przed opodatkowaniem w I kwartale wyniósł 10,4 mln GBP.

Odpisy wyrażone jako procent przychodu pozostały na stabilnym poziomie 27,5% w skali roku.

"Nasza strategia poprawiania wzrostu zaczęła przynosić efekty. Stawiamy czoła zauważalnemu w czwartym kwartale 2014 r. spowolnieniu w naszych europejskich spółkach zajmujących się udzielaniem pożyczek domowych i w pierwszym kwartale roku udało nam się znacznie poprawić wartość pożyczek udzielanych na większości rynków. Po przejęciu MCB kontynuujemy plany ekspansji naszej działalności internetowej. Jesteśmy pewni, iż w dalszej części roku uda nam się nadal poprawiać wyniki" - powiedział Ryan.

IPF podał, że integracja z Hapi Pożyczki przebiega sprawnie, planowana jest ekspansja geograficzna. 6 lutego 2015 r. IPF sfinalizował przejęcie MCB Finance.

Po przejęciu MCB Finance oraz uruchomieniu Hapi Pożyczki, zarząd dokonuje przeglądu raportowanych segmentów, który zostanie wykorzystany do oceny przyszłych wyników grupy.

"Nasza marka pożyczek internetowych Hapi Pożyczki, która rozpoczęła działalność w Polsce w grudniu 2014 roku została dobrze przyjęta przez klientów i osiąga wyniki zgodne z planem. Pod koniec pierwszego kwartału, marka posiadała 2 500 klientów i od rozpoczęcia działalności udzieliła pożyczek o wartości 1,6 mln GBP" - powiedział Ryan.

W I kwartale br. MCB osiągnął proforma roczny wzrost klientów o 10% do 91 000, a wartość udzielonych pożyczek wrosła o 11% do 19,2 mln GBP. Całkowita wartość zysków i strat inwestycji w nasze ramię internetowe w pierwszym kwartale wyniosła 0,9 mln GBP.

Liczba klientów IPF wzrosła o 2% r/r do 2,6 mln. Wartość udzielonych pożyczek wzrosła o 1% w skali roku. Spółka podała, że jakość pożyczek pozostaje dobra, a od grudnia 2014 roku roczne odpisy wyrażane jako procent przychodu poprawiły się o 0,6 pkt proc. do 27,5%, co jest wartością znajdującą się pośrodku celu wynoszącego 25-30%.