Konsensus rynkowy wynosił 290 tys. wniosków.

Średnia krocząca za ostatnie 4 tygodnie wyniosła 283 750, tj. spadła o 1 250 wobec skorygowanych danych z poprzedniego tygodnia, podano także.