Zysk operacyjny wyniósł 49,56 mln zł wobec 66,46 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 243,83 mln zł w 2014 r. wobec 254,87 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2014 r. wyniósł 12,77 mln zł wobec 29,30 mln zł zysku rok wcześniej.

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Sp. z o.o. to największy wydawca na polskim rynku, z najszerszą ofertą materiałów edukacyjnych. Obligacje spółki są notowane na rynku Catalyst.