We wcześniejszym raporcie kwartalnym spółka podała, że miała 22,40 mld CZK skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 35,89 mld CZK zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 200,66 mld CZK w porównaniu z 216,99 mld CZK rok wcześniej.

Zysk operacyjny wyniósł 36,95 mld CZK wobec 45,69 mld CZK zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 200,66 mld CZK w 2014 r. wobec 216,99 mld CZK rok wcześniej.

Grupa CEZ posiada aktywa w kilkunastu krajach regionu, m.in. w Polsce, Rumunii, Bułgarii i Turcji. Od 2006 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.