Synergie ogółem zaplanowane na 2015 rok to 71 mln zł,  a w kolejnym roku 227 mln zł, w tym synergie kosztowe w tym roku to 81 mln zł, w 2016 roku 199 mln zł.

Synergie kosztowe zaplanowane na 2017 rok to 350 mln zł i będą pochodzić z optymalizacji systemów IT, restrukturyzacji sieci oddziałów detalicznych (zamknięcie ok.100 oddziałów), projekty poprawy efektywności (funkcji centralnych i back-office), a także rozwoju oferty internetowej na bazie doświadczeń Optimy - internetowego kanału BGŻ.

Koszty restrukturyzacji w okresie 3 lat to 440 mln zł, w tym 300 mln zł w 2015 roku oraz 67 mln zł w 2016 roku.

Połączony bank będzie zajmował 7 pozycję na polskim rynku, ale ambicją jest znalezienie się wśród 5 największych banków w Polsce w okresie 3-5 lat.

W kwietniu br. zgodę na połączenie BGŻ i BNP Paribas Bank Polska przez przeniesienie całego majątku BNP Paribas Bank Polska na BGŻ wyraziły KNF i Europejski Bank Centralny.

W lutym tego roku akcjonariusze BNP Paribas Bank Polska przyjęli uchwałę wyrażającą zgodę na połączenie z Bankiem BGŻ oraz na proponowane zmiany statutu BGŻ. Również akcjonariusze BGŻ podjęli uchwałę w sprawie połączenia z BNP Paribas Polska, a także w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego.

Na początku grudnia 2013 roku grupa BNP Paribas i grupa Rabobank ogłosiły podpisanie umowy dotyczącej przejęcia pakietu 98,5% akcji BGŻ za kwotę 4,2 mld zł.

>>> Czytaj też: Tomasz Bogus został nowym prezesem BGŻ BNP Paribas