"Grupa konsekwentnie realizuje projekty inwestycyjne zapisane w strategii GK PGE na lata 2014-2020 o łącznej wartości ok. 50 mld zł. Nakłady na ten cel w I kwartale wyniosły blisko 1,4 mld zł i wzrosły o ponad 50% w porównaniu do analogicznego okresu 2014 r. Budowa bloków 5 i 6 na węgiel kamienny w Elektrowni Opole kosztowała w tym czasie 462 mln zł, rozpoczęte w lutym 2014 r. prace realizowane są zgodnie z harmonogramem i sięgnęły 11 proc. zaawansowania. Grupa przeznaczyła także ponad 300 mln zł na modernizację i remonty istniejących aktywów" - czytamy w komunikacie.

Dyrektor zarządzająca ds. ekonomiczno-finansowych Magdalena Bartoś dodaje, że grupa jest bardzo dobrze przygotowana do finansowania nadchodzących wydatków inwestycyjnych.

"W I kwartale operacyjnie wdrożony został cash pooling i spółka korzysta już z efektu skali, konsolidując gotówkę wygenerowaną w grupie. Rozpoczęło się również przygotowanie kilku projektów mających na celu pozyskanie finansowania długoterminowego dla realizacji strategicznych inwestycji grupy" - powiedziała Bartoś, cytowana w komunikacie.

Udział grupy PGE w produkcji energii elektrycznej w Polsce wynosi ok. 40 proc., natomiast w rynku dystrybucji energii elektrycznej ok. 26 proc. 

>>> Czytaj też: PGE podała wyniki finansowe. Zysk przebił oczekiwania analityków