Strata operacyjna wyniosła 0,77 mln zł wobec 0,23 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 37,42 mln zł w I kw. 2015 r. wobec 33,9 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I kw. 2015 r. wyniosła 0,89 mln zł wobec 0,47 mln zł straty rok wcześniej.

ES-System to największa polska firma w branży oświetleniowej, działająca w segmentach oświetlenia architektonicznego, ulicznego, zewnętrznego i awaryjnego. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 166 mln zł w 2013 r.