"BESI podtrzymuje rekomendację 'kupuj' dla Agory oraz podnosi cenę docelową do 14,3 zł (z 14,1 zł poprzednio) po dobrych wynikach za I kw. 2015, które okazały się 5 proc. i 28 proc. wyższe od oczekiwań rynkowych na poziomie przychodów i EBITDA. BESI podtrzymuje argumenty przedstawione w ostatnim raporcie, spodziewając się stopniowej poprawy wyników finansowych za sprawą segmentów kinowego, radiowego, internetu oraz outdooru, które będą w stanie zrekompensować negatywny wpływ malejącego segmentu prasy" - czytamy w komunikacie poświęconym raportowi.

Według analityków, otoczenie biznesowe dla Agory pozostaje korzystne z dobrym repertuarem filmów w drugiej połowie roku, prawdopodobny pozytywny wpływ na wyniki z dystrybucji i ko-produkcji filmów. Wyniki outdooru powinny być wsparte poprzez rozwijający się projekt warszawski (budowa 1580 wiat przystankowych) oraz nadchodzące wybory parlamentarne.

"Dobrze zachowują się także segmenty radia oraz internetu. Połączenie wyżej wymienionych czynników z dobrymi wynikami po I kw. 2015 skłoniło BESI do podwyższenia prognoz na EBITDA w 2015/16 o 7 proc. i 5 proc. odpowiednio do poziomu 99 mln zł/ 103 mln zł" - napisano także w materiale.

We wtorek około godziny 10:40 za akcję spółki płacono 11,98 zł, po wzroście kursu o 0,67% wobec ostatniego zamknięcia.