Ponad połowa osób z tej grupy (56 procent) nie doświadczyła wcześniej bezrobocia. Większość (również 56 procent) jest zarejestrowanych w urzędzie pracy. Ponad 1/3 (37 procent) nie ma pracy od ponad 5 lat.

Ponad 2/3 niezatrudnionych (68 procent) żyje z dochodów innych członków rodziny. Co czwarty (26 procent) z prac dorywczych, a tylko co ósmy (12 procent) z oszczędności. 5 procent ankietowanych bezrobotnych pobiera zasiłek. 61 procent zadeklarowało, że jest gotowych podjąć pracę w tym lub następnym tygodniu. W porównaniu z badaniem sprzed roku ten odsetek zmalał o 12 punktów procentowych (wtedy 73 procent).

>>> Czytaj też: 100 tysięcy nowych miejsc pracy rocznie. Prezydent ma nowy program dla młodych

Aby podjąć pracę 75 procent badanych jest gotowych przekwalifikować się. 2/3 może podjąć pracę poza miejscem zamieszkania, 60 procent nie wyklucza zatrudnienia za niższe wynagrodzenie, a 33 procent - wyjazdu za granicę.

2/3 bezrobotnych deklaruje, że poszukuje pracy. Co trzeci (31 procent) nie podejmuje żadnych działań. Od ostatniego pomiaru odsetek bezrobotnych, którzy nie poszukują pracy, wzrósł o 8 punktów procentowych.

Sondaż przeprowadzono w dniach 5-11 marca i 16-22 kwietnia na próbach losowych 2089 dorosłych mieszkańców Polski.

>>> Polecamy: Najpierw z Polski wyemigrowali młodzi, teraz wyjeżdżają emeryci