"Zarząd zaproponował, aby przeznaczyć zysk netto spółki za rok obrotowy 2014 w kwocie 534 573 214,34 zł na pokrycie strat z lat ubiegłych w kwocie 80 220 948,08 zł, natomiast pozostały zysk netto spółki za rok obrotowy 2014 w kwocie 454 352 266,26 zł postanawia przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki" - podała spółka w projektach uchwał.

Powyższa rekomendacja przedstawiona zostanie do rozstrzygnięcia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy spółki zwołanemu na dzień 25 czerwca 2015 roku, podano także.

Rovese odnotowało 198,06 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 64,38 mln zł straty rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2014 r. wyniósł 534,57 mln zł wobec 22,03 mln zł zysku rok wcześniej.

Przedmiotem działalności grupy Rovese jest przede wszystkim produkcja i dystrybucja wyrobów wykończeniowych i wyposażenia łazienek (ceramiki sanitarnej, płytek ceramicznych, kabin prysznicowych, wanien i brodzików akrylowych, mebli łazienkowych). Od 1998 roku spółka notowana jest na warszawskiej giełdzie.