Strata operacyjna wyniosła 0,43 mln euro wobec 9,53 mln euro zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 8,9 mln euro w I kw. 2015 r. wobec 5,39 mln euro rok wcześniej.

Agrowill Group AB to jedna z największych na Litwie grup inwestujących w rolnictwo. Spółki należące do grupy zajmują się produkcją i sprzedażą płodów rolnych, kontrolując i użytkując 30 tys. hektarów gruntów rolnych na Litwie (własnych i dzierżawionych). Prowadzą także działalność związaną z tworzeniem i wdrażaniem specjalistycznych rozwiązań informatycznych, sprzedażą detaliczną produktów rolnych, sprzedażą pasz dla zwierząt hodowlanych, obróbką zbóż czy magazynowaniem.