Reszta zysku w wysokości 2,76 mln euro pozostanie nierozdysponowana, czytamy także w projektach uchwał.

Dzień prawa do dywidendy przewidziano na 8 lipca. Dywidenda zostanie wypłacona w ciągu 45 dni roboczych od przyjęcia uchwały.

Grupa Gorenje jest czołowym europejskim producentem sprzętu AGD. Ok. 92% jej przychodów generowanych jest w Europie. Głównymi rynkami są Niemcy, Rosja, kraje Beneluksu, Ukraina, Skandynawia, Czechy, Słowenia i Europa Południowo- Wschodnia. Akcje Gorenje notowane są na głównym rynku giełd w Warszawie i w Lublanie.