"Zgodnie z treścią uchwały nr 5 ZWZ:
1. na wypłatę dywidendy za rok 2014 przeznaczono kwotę 45 000 001,00 zł, co stanowi 1 zł na jedną akcję,
2. w dywidendzie uczestniczyć będą wszystkie akcje spółki (45 000 001 akcji),
3. do otrzymania dywidendy będą uprawnieniu akcjonariusze, którym będą przysługiwały akcje spółki w dniu 31 lipca 2015 roku ('dzień dywidendy'),
4. termin wypłaty dywidendy ustalono na 31 sierpnia 2015 roku" - czytamy w komunikacie.

W ub.r. akcjonariusze Newagu zdecydowali o przeznaczeniu 20,25 mln zł z zysku za 2013 r. na dywidendę, co dało wypłatę w wysokości 0,45 zł na akcję.

Newag odnotował 78,36 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 36,55 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2014 r. wyniósł 78,49 mln zł wobec 30,34 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Newag zajmuje się produkcją, modernizacją oraz naprawami taboru kolejowego i szynowego. W zakładach spółki w Nowym Sączu prowadzone są prace w segmencie elektrycznych zespołów trakcyjnych, wagonów osobowych i lokomotyw spalinowych. Należąca do grupy spółka Newag Gliwice S.A. specjalizuje się w obszarze produkcji oraz modernizacji lokomotyw elektrycznych. Newag zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2013 r.