"Ogłoszenie przerwy nastąpiło w celu uzyskania czasu niezbędnego dla dalszych analiz związanych z pozostałym punktem porządku obrad ZWZ z 1 czerwca br." - czytamy w komunikacie.

Podczas obrad 1 czerwca zatwierdzono m.in. sprawozdania finansowe spółki za 2014 r. oraz udzielono absolutorium wszystkim członkom zarządu i rady nadzorczej Grupy Lotos.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody spółki wyniosły 28,5 mld zł w 2014 r.