Projekt uchwały został włączony do porządku obrad ZWZ na żądanie akcjonariusza posiadającego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.

Projekt uchwały przewiduje dodanie do statutu spółki paragrafu upoważniającego zarząd do dokonania w ciągu 3 lat jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 9,5 mln zł poprzez emisję nie więcej niż 9,5 mln zwykłych akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł każda. Uchwała upoważnia także zarząd do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w przypadku emisji, za zgodą rady nadzorczej. 

Zgodnie z ogłoszonym wcześniej porządkiem obrad, ZWZ zwołane na 19 czerwca zdecyduje także m.in. o wypłacie dywidendy wysokości 0,25-0,3 zł na akcję z zysku za 2014 r.

Wojas to jeden z największych producentów obuwia w Polsce, notowany na warszawskiej giełdzie od 2008 r.