Grupa Lotos 

Akcjonariusze Grupy Lotos zdecydowali na wniosek Skarbu Państwa o przerwie w obradach zwyczajnego walnego zgromadzenia, podała spółka. Obrady zostaną wznowione 30 czerwca o godzinie 10:00. >>>> 

CCC 

Ultro rozpoczęło transakcję sprzedaży do 7,84% akcji CCC w procesie przyspieszonego budowania księgi popytu, poinformowało CCC. >>>>   

Wojas 

Akcjonariusze Wojasa zdecydują podczas zwyczajnego walnego zgromadzenia zwołanego na 19 czerwca o zmianie w statucie, upoważniającej zarząd do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru, podała spółka. >>>>  

Grupa Best  

Grupa Best zawarła umowę nabycia portfela wierzytelności bankowych od Sygma Banque Societe Anonyme Oddział w Polsce o łącznej wartości nominalnej ok. 290 mln zł. Zapłaci za niego 45 mln zł, podała spółka. >>>>  

W Investments 

Pakiety Mniejszościowe - spółka zależna W Investments - nabyła prawo użytkowania wieczystego gruntu położonego na warszawskim Mokotowie za 37,95 mln zł, podała spółka. Zakup sfinansowany został m.in. z emisji obligacji, które zostały przydzielone inwestorom. "Zarząd W Investments informuje, że spółka zależna, Pakiety Mniejszościowe, zawarła umowę, mocą której nabyła prawo użytkowania wieczystego gruntu położonego w Warszawie, w dzielnicy Mokotów, przy ul. Cybernetyki, o łącznej powierzchni 1,57 hektara. Nieruchomość położona jest na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Służewca Przemysłowego, o przeznaczeniu podstawowym pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz przeznaczeniu dopuszczalnym pod usługi wbudowane w budynki funkcji podstawowej" - podała spółka w komunikacie.

Netia 

Cezary Smorszczewski zrezygnował wczoraj z funkcji członka rady nadzorczej Netii, poinformowała spółka.>>>>  

Kerdos 

Kerdos Group przedłużył zapisy na obligacje serii K do 11 czerwca br., podała spółka. Przydział obligacji planowany jest na 15 czerwca. >>>>  

Marvipol 

Marvipol przyspieszy rozpoczęcie budowy drugiego etapu osiedla Central Park Ursynów z ponad 400 mieszkaniami, która ruszy na przełomie III i IV kwartału 2015 roku, poinformował zarządzający segmentem deweloperskim grupy Marvipol Bartosz Puzdrowski. Puzdrowski podkreślił, że plan na 2015 r., zakładający utrzymanie ubiegłorocznego poziomu sprzedaży mieszkań z flagowej inwestycji grupy - Central Park Ursynów przy wzroście rentowności sprzedaży jest przekraczany w poszczególnych miesiącach. "Przyspieszy to decyzję o uruchomieniu kolejnego etapu inwestycji. Zakładamy, że start realizacji etapu II z ponad 400 mieszkaniami może nastąpić najpóźniej na przełomie III i IV kwartału 2015 r." - powiedział Puzdrowski, cytowany w komunikacie.

Quercus TFI  

Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI wzrosła do 3 188,1 mln zł na 29 maja br., podało TFI. Miesiąc wcześniej wartość aktywów wynosiła 3 094,6 mln zł. >>>>  

Bogdanka 

Lubelski Węgiel Bogdanka planuje wdrożenie programu restrukturyzacji w celu dostosowania się do trudnych warunków rynkowych, napisał prezes spółki Zbigniew Stopa w liście do pracowników. >>>>  

ING BSK 

ING Bank Śląskim wprowadził nową wersję aplikacji mobilnej dla firm i korporacji i liczy, że liczba jej użytkowników sięgnie ok. 50% ogółu obsługiwanych przez bank firm w 2017 roku. W listopadzie bank ruszy z nowym systemem bankowości internetowej dla firm, poinformował wiceprezes Michał Bolesławski. >>>>   

JHM Development  

JHM Development sprzedał aktami notarialnymi 20 mieszkań i 3 garaże w maju, podała spółka. "W maju 2015 roku sprzedano aktami notarialnymi 23 lokale, w tym: mieszkania 20, garaże 3. Narastająco od początku roku sprzedano aktami notarialnymi 90 lokali, w tym: mieszkania 75, garaże 15" – czytamy w komunikacie. Na 31 maja 2015 roku JHM Development posiadał 33 zawartych umów przedwstępnych lub deweloperskich, w tym na 29 mieszkań i 4 garaże, podano także.

Polnord   

Oferta obligacji 3-letnich serii M1 Polnordu o łącznej wartości nominalnej do 50 mln zł rozpocznie się 8 czerwca od przyjmowania zapisów. Obligacje - w łącznej liczbie do 500 tys. szt. - są skierowane także do drobnych inwestorów, poinformowali członkowie zarządu. Druga część emisji w ramach tego samego programu obligacji o wartości do 100 mln zł możliwa jest jeszcze w tym roku.>>>>  

Zortrax  

Zortrax przeprowadzi pre-IPO w najbliższym czasie. Część oferty zostanie przeprowadzona w trybie publicznym i spółka złożyła już w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wszystkie niezbędne dokumenty, poinformował dyrektor finansowy Tomasz Drosio. >>>>  

Milestone  

Milestone Medical podpisał z Fidia Farmaceutici SpA, specjalistyczną firmą farmaceutyczną z siedzibą we Włoszech, porozumienie dotyczące współopracowania i produkcji systemu do iniekcji dostawowych, dostosowanego do wstrzyknięcia preparatów kwasu hialuronowego, wytwarzanych przez Fidia, podała spółka. >>>>  

Vistula Group  

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Vistula Group wyniosły ok. 47,5 mln zł w maju br. i były wyższe o ok. 16,1% niż rok wcześniej, podała spółka. >>>>  

PZU i Grupa Azoty 

PZU oraz Grupa Azoty podpisały list intencyjny dotyczący wspólnego inwestowania w innowacyjne spółki oraz perspektywiczne dla naszej gospodarki. Zgodnie z nim, obie firmy udzielą zainteresowanym podmiotom wsparcia zarówno przy pracach badawczo-rozwojowych jak i późniejszej komercjalizacji ich pomysłów, podało PZU. >>>>  

Briju    

Akcjonariusze Briju zdecydują o wykreśleniu ze statutu spółki punktu dotyczącego upoważnienia zarządu do emisji akcji, a także o niewypłacaniu dywidendy za 2014 r., wynika z projektów uchwał na walne, zwołane na 29 czerwca. >>>>    

Protektor   

Jeden z akcjonariuszy Protektora wnioskuje o wypłatę dywidendy wysokości 5,66 mln zł , a więc całego jednostkowego zysku wypracowanego przez spółkę w 2014 roku, wobec propozycji zarządu przeznaczenia 4,37 mln zł, tj. 77% zysku za 2014 r. na wypłatę dla akcjonariuszy, podał Protektor. >>>>   

Comp

Zarząd Comp rekomenduje przeznaczenie 5,24 mln zł na dywidendę za 2014 r., co da wypłatę w wysokości 1,06 zł na akcję, podała spółka. W przypadku przyjęcia uchwały przez ZWZ Comp planuje nabycie akcji własnych za co najmniej 10,2 mln zł. >>>> 

Unibep

Unibep wyemitował 300 tys. obligacji 3-letnich na okaziciela serii C o łącznej wartości 30 mln zł, podała spółka. "Celem emisji obligacji jest zwiększenie zdolności finansowych emitenta oraz grupy emitenta w zakresie realizacji projektów inwestycyjnych (rozumianych jako realizacja kontraktów budowlanych lub inwestycji deweloperskich) w ramach prowadzonej działalności biznesowej." - czytamy w komunikacie. Wyemitowane obligacje są obligacjami kuponowymi na okaziciela. Obligacje nie są zabezpieczone. Oprocentowanie obligacji zostało ustalone na poziomie WIBOR 6M powiększone o marżę w wysokości 2,5% w skali roku. Odsetki płatne będą w półrocznych okresach. Cena emisyjna jednej obligacji jest równa jej wartości nominalnej i wynosi 100 zł. Wykup nastąpi w dniu 1 czerwca 2018 r.