Wieczorem uwagę inwestorów przyciągnęły natomiast informacje napływające z Berlina, gdzie odbyło się spotkanie przedstawicieli Komisji Europejskiej, MFW i EBC, którzy dyskutowali na temat możliwości przedłużenia programu pomocy finansowej dla Grecji. W rozmowach uczestniczyli także kanclerz Niemiec, Angela Merkel i prezydent Francji, Francois Hollande, którzy już w weekend dyskutowali na ten temat z premierem Aleksisem Tspirasem.

Zdaniem rzecznika niemieckiego rządu, Steffena Seiberta, rozmowy nabrały w końcu konstruktywnego charakteru, co znacząco zwiększa szansę na podpisanie nowego porozumienia między rządem w Atenach a unijnymi kredytodawcami. Zgodnie z ustaleniami, 5 czerwca mija bowiem termin spłaty kolejnej raty kredytu udzielonego Grecji przez MFW.

W Europie dzisiejsza sesja rozpoczęła się od publikacji informacji na temat stopy bezrobocia w Niemczech. Uwagę inwestorów przyciągnęły także wiadomości o wysokości inflacji HIPC w strefie euro. W ciągu dnia poznamy natomiast dane obrazujące dynamikę zamówień na dobra trwałego użytku (prognoza -0.5% m/m) w Stanach Zjednoczonych.