"Szansą dla naszej spółki jest wdrożenie programu restrukturyzacji, tak aby przetrwać trudny dla nas okres" – napisał Stopa.

Zaznaczył, że sytuacja rynkowa wynika zarówno ze spadku cen węgla na świecie, jak i działań podejmowanych przez polski rząd wobec państwowych firm węglowych. W efekcie Bogdanka została zmuszona do zrewidowania planów ulokowania na rynku ponad 11 mln ton węgla energetycznego w tym roku.

W ramach programu przewidziane są takie działania jak intensyfikacja działań w zakresie pozyskania dodatkowych odbiorców węgla, ograniczenie inwestycji i usług obcych i zmiany organizacyjne. Spółka planuje także zmiany dotyczące bezpośrednio pracowników:  ograniczenie czasu pracy do 5 dni w tygodniu, utrzymanie poziomu wynagrodzeń na dotychczasowym poziomie i ograniczenie zatrudnienia.

Plany spółki omawiane były podczas spotkań ze stroną społeczną. "Doceniamy, że to właśnie związki zawodowe zaproponowały rozwiązania, które mają chronić jak najwięcej miejsc pracy - takie jak odejścia na emeryturę tych osób które nabyły już do niej prawo" – napisał prezes.

Bogdanka nie przedłuży część umów o pracę zawartych na czas określony. Prezes wyraził nadzieję, że te same osoby będą mogły ponownie znaleźć zatrudnienie w firmie, gdy poprawi się sytuacja na rynku węgla.

"Brak zdecydowanych działań w tym zakresie, w bardzo krótkim czasie może doprowadzić do destabilizacji finansowej spółki i zagrozić utrzymaniu zatrudnienia dla pozostałych ponad 4 tys. pracowników" – podsumował Stopa.

W sprawozdaniu z działalności spółki za I kwartał, zarząd Bogdanki informował, że planowany jest spadek zatrudnienia o ponad 350 osób na koniec 2015 r. poprzez planowane odejścia na emeryturę pracowników, którzy nabyli takie prawa oraz nieprzedłużanie umów zawartych z pracownikami zatrudnionymi na czas określony. W ramach programu oszczędnościowego na 2015 r. przewidziano również ograniczenie usług obcych oraz dostosowanie robót przygotowawczych do planowanego poziomu wydobycia.

LW Bogdanka - notowana na GPW i wchodząca w skład indeksu największych spółek WIG20 - miała na koniec 2014 r. 16,6% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 24,9% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej.